Revisoransvars-forsikring

For virksomheder, der afgiver erklæringer med sikkerhed - inkl. garanti og erhvervsansvar

Rådgiverforsikring

For enkeltmandsvirksomheder, der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed

In-house forsikring

Hvis du har en begrænset omsætning eller ønsker at holde din godkendelse aktiv

Erhvervsforsikring

FSRs Erhvervsforsikring indeholder Løsøre-, Arbejdsskade- samt IT kriminalitetsforsikring