FSR Øvrige forsikringer

Som FSR medlemsvirksomhed har du mulighed for at tilbyde ulykkesforsikring til virksomhedens ansatte, uanset om der er én eller mange ansatte.

 

Ulykkesforsikring

Denne forsikring er placeret i Codan, der er Skandinaviens tredjestørste forsikringsselskab. Ulykkesforsikringen indeholder som udgangspunkt dækning for varigt mén og tandskade, men man kan også vælge dækning ved død, som følge af et ulykkestilfælde.

Kollektiv Ulykkesforsikring - Policer:

Police nr. 6466618-517 (pdf)
Police nr. 6466618-827 (pdf)
Police nr. 6466618-835 (pdf)

Skadesanmeldelse:

Skadesanmeldelse - ulykke (pdf) 

 

Tilmelding

Ønsker du at tilmelde virksomhedens ansatte i Ulykkesforsikringen, kan du kontakte Marsh & McLennan Agency A/S på fsrforsikring@marsh.com eller på telefon 4595 4670.

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsordningen er ophørt pr. 1.1.2019 og ordningen er lukket for nye medlemmer. Er du med i ordningen og har spørgsmål, kan du kontakte Forenede Gruppeliv direkte på tlf. 39 16 78 00.

Revisoransvars-forsikring

Fra kun 6.500 kr. pr. revisor inkl. garanti og erhvervsansvar.

In-house forsikring

 Hvis du har en begrænset omsætning eller ønsker at holde din godkendelse aktiv.

Erhvervsforsikring

FSRs Erhvervsforsikring indeholder Løsøre-, Arbejdsskade- samt IT kriminalitetsforsikring

Øvrige forsikringer

FSRs øvrige forsikrings-program til virksomheden, medarbejderen og privat.