FSR Øvrige forsikringer

 

 

Ulykkesforsikring

Som FSR medlemsvirksomhed har du mulighed for at tilbyde ulykkesforsikring til virksomhedens ansatte, uanset om der er én eller mange ansatte.

Denne forsikring er placeret i Codan. Ulykkesforsikringen indeholder som udgangspunkt dækning for varigt mén og tandskade, men man kan også vælge dækning ved død, som følge af et ulykkestilfælde.

Kollektiv Ulykkesforsikring - Policer:

Police nr. 6466618-517 (pdf)
Police nr. 6466618-827 (pdf)
Police nr. 6466618-835 (pdf)

Skadesanmeldelse:

Skadesanmeldelse - ulykke (pdf) 

 

Tilmelding

Ønsker du at tilmelde virksomhedens ansatte i Ulykkesforsikringen, kan du kontakte Marsh & McLennan Agency A/S på fsrforsikring@marsh.com eller på telefon 4595 4670.

 

FSR Garantiforsikring

Forsikringen er placeret i HDI Danmark. Garantiforsikringen dækker i henhold til Revisorloven.

FSR Garantiforsikring Police (PDF)
FSR Garantiforsikring Vilkår (PDF)

 

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsordningen er ophørt pr. 1.1.2019 og ordningen er lukket for nye medlemmer. Er du med i ordningen og har spørgsmål, kan du kontakte Forenede Gruppeliv direkte på tlf. 39 16 78 00.

Revisoransvars-forsikring

For virksomheder, der afgiver erklæringer med sikkerhed - inkl. garanti og erhvervsansvar

Rådgiverforsikring

For enkeltmandsvirksomheder, der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed

In-house forsikring

Hvis du har en begrænset omsætning eller ønsker at holde din godkendelse aktiv