Anmeld en skade

I tilfælde af skade skal du kontakte HDI-Danmark på nedenstående adresse:

 

HDI-Danmark
Indiakaj 6, 1.
DK-2100 København Ø

email: claim.dk@hdi.global 
Tlf.: +45 3336 9595
Fax: +45 3336 9596

Revisoransvarsforsikring

For virksomheder, der afgiver erklæringer med sikkerhed - inkl. garanti og erhvervsansvar

Rådgiverforsikring

For enkeltmandsvirksomheder, der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed

In-house forsikring

Hvis du har en begrænset omsætning eller ønsker at holde din godkendelse aktiv