Anmeld en skade

I tilfælde af skade skal du kontakte HDI-Danmark på nedenstående adresse:

 

HDI-Danmark
Indiakaj 6, 1.
DK-2100 København Ø

email: claim.dk@hdi.global 
Tlf.: +45 3336 9595
Fax: +45 3336 9596

Revisoransvars-forsikring

Fra kun 6.500 kr. pr. revisor inkl. garanti og erhvervsansvar.

In-house forsikring

 Hvis du har en begrænset omsætning eller ønsker at holde din godkendelse aktiv.

Erhvervsforsikring

FSRs Erhvervsforsikring indeholder Løsøre-, Arbejdsskade- samt IT kriminalitetsforsikring

Øvrige forsikringer

FSRs øvrige forsikrings-program til virksomheden, medarbejderen og privat.