Om den enkelte forsikring

 

 

 

FSR REVISORANSVARSFORSIKRING

En revisor skal som minimum have tegnet den lovpligtige ansvars- og garantiforsikring for at blive beskikket som godkendt revisor.

FSR – danske revisorer har sammen med Marsh og HDI Danmark udviklet en helt særlig ansvarsforsikring til foreningens medlemmer, som udover dækning for lovpligtigt ansvar også indeholder garantiforsikring og almen erhvervsansvar.

Du kan se hente forsikringsvilkårene her. (pdf-format)

 

ANSVARSFORSIKRING

Mindste forsikringssum er jf. bekendtgørelsen 2.500.000 kr. pr.godkendt revisor pr. forsikringsår.

  • FSR Revisoransvarsforsikring tilbyder alle medlemsvirksomheder akkumulerede forsikringssummer jf. Revisorlovens §8, stk. 2 og stk. 3.
  • Mulighed for genopfyldning

 

 

GARANTIFORSIKRING

Lovpligtig forsikringssum er 500.000 kr. pr. revisor pr. forsikringsår.

 

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Almen erhvervsansvar med en forsikringssum på 10.000.000 kr. pr. forsikringsår er inkluderet.

 

FLERE DÆKNINGER

  • Dækning af grov uagtsomhed
  • Dækning af fratrådte revisorer, som har ydet rådgivning for policens forsikringstager
  • 12 måneders efteranmeldelsesfrist
  • Automatisk afløbsforsikring (10 år), dog med automatisk optjening for registrerede revisorer
  • Tab af dokumenter
  • Kommunikationsomkostninger
  • Omkostninger ved retsmøde

Skulle din virksomhed have særlige behov, er der stadig mulighed for at tilpasse forsikringen til de konkrete behov. 

Revisoransvars-forsikring

Fra kun 6.500 kr. pr. revisor inkl. garanti og erhvervsansvar.

In-house forsikring

 Hvis du har en begrænset omsætning eller ønsker at holde din godkendelse aktiv.

Erhvervsforsikring

FSRs Erhvervsforsikring indeholder Løsøre-, Arbejdsskade- samt IT kriminalitetsforsikring

Øvrige forsikringer

FSRs øvrige forsikrings-program til virksomheden, medarbejderen og privat.