Om den enkelte forsikring

 

 

 

FSR REVISORANSVARSFORSIKRING

En revisor skal som minimum have tegnet den lovpligtige ansvars- og garantiforsikring for at blive beskikket som godkendt revisor.

FSR – danske revisorer har sammen med Marsh og HDI Danmark udviklet en helt særlig ansvarsforsikring til foreningens medlemmer, som udover dækning for lovpligtigt ansvar også indeholder garantiforsikring og almen erhvervsansvar.

Du kan se hente forsikringsvilkårene her. (pdf-format)

 

ANSVARSFORSIKRING

Mindste forsikringssum er jf. bekendtgørelsen 2.500.000 kr. pr.godkendt revisor pr. forsikringsår.

  • FSR Revisoransvarsforsikring tilbyder alle medlemsvirksomheder akkumulerede forsikringssummer jf. Revisorlovens §8, stk. 2 og stk. 3.
  • Mulighed for genopfyldning

 

 

GARANTIFORSIKRING

Lovpligtig forsikringssum er 500.000 kr. pr. revisor pr. forsikringsår.

 

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Almen erhvervsansvar med en forsikringssum på 10.000.000 kr. pr. forsikringsår er inkluderet.

 

FLERE DÆKNINGER

  • Dækning af grov uagtsomhed
  • Dækning af fratrådte revisorer, som har ydet rådgivning for policens forsikringstager
  • 12 måneders efteranmeldelsesfrist
  • Automatisk afløbsforsikring (10 år), dog med automatisk optjening for registrerede revisorer
  • Tab af dokumenter
  • Kommunikationsomkostninger
  • Omkostninger ved retsmøde

Skulle din virksomhed have særlige behov, er der stadig mulighed for at tilpasse forsikringen til de konkrete behov. 

Revisoransvarsforsikring

For virksomheder, der afgiver erklæringer med sikkerhed - inkl. garanti og erhvervsansvar

Rådgiverforsikring

For enkeltmandsvirksomheder, der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed

In-house forsikring

Hvis du har en begrænset omsætning eller ønsker at holde din godkendelse aktiv