Erhvervsforsikring

Som medlem af FSR kan du tegne denne specielle forsikringspakke, som er sammensat med relevante forsikringer for revisorer.

FSRs forsikringspakke indeholder: Erhvervsforsikring, som dækker virksomhedens kontorinventar, IT udstyr både ude og hjemme, driftstabsdækning i 12 måneder og meromkostningsdækning samt Arbejdsskade- og ITkriminalitetsforsikring.

Du kan indhente et tilbud ved at udfylde skemaet (se link herunder) og indsende det til fsrforsikring@marsh.com.

FSR erhvervsforsikring Tilbud (pdf)

Revisoransvars-forsikring

For virksomheder, der afgiver erklæringer med sikkerhed - inkl. garanti og erhvervsansvar

Rådgiverforsikring

For enkeltmandsvirksomheder, der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed

In-house forsikring

Hvis du har en begrænset omsætning eller ønsker at holde din godkendelse aktiv